Izvještaj OC CZ općine Bosanska Krupa za 11.10.2017.

PODIJELI

– Policijska stanica Bos.Krupa obavještava da su u proteklom periodu zabilježili slijedeće:

U 12,35 sati Bos.Krupa Luke vodocrpilište krivično djelo – teška krađa od strane NN lica ili više njih.Istraga u toku.

U16,00 sati Bos.Krupa ul.511 Slavne saobraćajna nezgoda – sudar dva put.motorna vozila.Materijalna šteta.Uviđaj izvršen.Prekršajni nalog na 1 lice.

– Vatrogasna jedinica izvještava da nije u proteklom periodu bilo dojava o požaru.

– Hitna služba Doma zdravlja Bos.Krupa saopštava da je u proteklom periodu pregledala 2 8 pacijenata, za KB “Dr.I.Ljubijankić” je upućeno 3 lica. Na porodilištu nije bilo prinova.

– JKP“10. Juli”Bos. Krupa saopštava da je isporuka vode u proteklom periodu na području općine zadovoljavajuća.Danas nema prekida u isporuci vode.

– Elektro-distribucija izvještava da je isporuka električne energije na području općine u proteklom periodu zadovoljavajuća. Danas nema planskih zastoja u isporuci el.energije.

– Autobusna stanica u Bosanskoj Krupi saopštava da se autobusni saobraćaj u lokalnim i među – gradskim linijama u proteklom periodu odvija po redu vožnje.

– Službe za održavanje puteva na području općine Bosanska Krupa obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području općine su prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, saobraćaj na svim putnim pravcima odvija po suhim kolovozima. Upozorenje na manje osipe kamenja na kolovoz mag.putu M-14 (od 22-28 km), Bihać-Bos.Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i u usjecima i na prevojima ostalih putnih pravaca, koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Preporučuje se oprezna vožnja na svim putnim pravcima, prilagođavanje brzine uslovima na putevima i poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

-Hidro-meteorološka mjerenja na području općine Bos.Krupa jutros u 07,00 sati su sljedeće: temperatura zraka 7 C , vlažnost zraka 75% , dok je vodostaj rijeke Une iznosio 35 cm (NV).